Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή  16.12.2022 και ώρα 18:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69439/02-12-2022 (ΦΕΚ 6135/02-12-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν 4759/2020) στο ΟΤ 452 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» για πέντε (5) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  3. Λήψη απόφασης για τη στήριξη των απασχολούμενων του προγράμματος «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας της ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
  4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
Διαβάστε ακόμη  Πολυκοινωνικό: Εκδικητική στέρηση σίτησης σε άστεγο που έβγαλε τα «άπλυτα» τους στη φόρα

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος