Το «θαύμα» των Χριστουγέννων: 20.000 ευρώ για επισκευές στο τελωνείο των Κήπων

Ο σοφός λαός λέει «μάζευε κι ας είναι και ρώγες», ρητό που φαίνεται πως περιγράφει αρκετά εύστοχα την παρακάτω είδηση που αφορά στο πολύπαθο Τελωνείο των Κήπων, όπου τα προβλήματα, τόσο με την έλλειψη προσωπικού, όσο και με τις υποδομές περισσεύουν.

Με  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και μετά από τη διαπίστωση ότι είναι αναγκαία η επισκευή και συντήρηση των χώρων υγιεινής του Τελωνείου, λόγω των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζονται στα πλακάκια, τις πόρτες, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, το φωτισμό και τους ελαιοχρωματισμούς και  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ευπρεπισμού των χώρων, έγινε κάλεσμα για κατάθεση προσφορών από εταιρείες που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο συντήρησης των χώρων αυτών στο Τελωνείο. Επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα προσφορά της τάξης των 24.000 ευρώ από επαγγελματία, στον οποίο και ανατέθηκε η επισκευή και συντήρηση των χώρων υγιεινής του τελωνείου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :  Καθαιρέσεις, επενδύσεις με πλακίδια, αντικατάσταση βρυσών, νιπτήρων, ουρητήρων, λεκανών με καζανάκια, χαρτοθηκών, φωτιστικών οροφής, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ελαιοχρωματισμούς, στέγαστρο στις εισόδους.