Τον Οκτώβριο, λόγω τεχνικού προβλήματος, η εμπορική λειτουργία του LNGΑλεξανδρούπολης

Το FSRU Αλεξανδρούπολης αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του
στις αρχές Οκτωβρίου, όπως δήλωσε στέλεχος της Gastrade στο σάιτ LNGPrime.
Όπως είχε γράψει το Insider.gr, η εμπορική πρεμιέρα του έργου προγραμματιζόταν
για τις 30 Απριλίου, ωστόσο ένα τεχνικό πρόβλημα ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό.
Το στέλεχος της Gastrade, εταιρείας διαχείρισης του έργου, σημειώνει στο LNGPrime
ότι το πρόβλημα αυτό αφορούσε το σύστημα υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών,
που συνδέουν το FSRU με το εθνικό σύστημα μεταφοράς αερίου, ενώ βρίσκεται υπό
αποκατάσταση.

«Η νέα ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αναμένεται την 1η Οκτωβρίου
2024, ώστε να συμπέσει με την εκκίνηση της νέας περιόδου προμήθειας φυσικού
αερίου. Αν το πρόβλημα επιλυθεί νωρίτερα, η εταιρεία θα μεταφέρει νωρίτερα την
έναρξη λειτουργίας», συμπληρώνει η ίδια πηγή από την Gastrade.