ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Τις λεπτομέρειες του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για το Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου, το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Έβρου και εγκρίθηκε το 2016, δημοσίευσε τον Οκτώβριο του ’16 το site dasarxeio.com και επανάφερε στη μνήμη μας ο πρώην πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Κ. Ποϊραζίδης, με σχετική ανάρτησή του. Όπως ρητά αναφέρεται στο σχέδιο αυτό, που ήταν το δεύτερο σχέδιο για την περιοχή, μια και το πρώτο εφαρμόστηκε μερικώς και αποσπασματικά, την πενταετία 1999-2004, υπήρχε πρόβλεψη για «ενίσχυση των αντιπυρικών μέτρων της Ζώνης Α1 με επέκταση αντιπυρικών ζωνών με Πράσινες Ζώνες και αντιπυρικά μέτρα στους δρόμους Β’ & Γ΄ κατηγορίας» καθώς και «ενίσχυση των αντιπυρικών μέτρων της Ζώνης Α2 με επέκταση αντιπυρικών ζωνών με Πράσινες Ζώνες και αντιπυρικά μέτρα στους δρόμους Β’ & Γ΄ κατηγορίας».

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα του Σχεδίου, «η Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου συνέταξε το 2ο Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο (ΕΔΣ) που αφορά στη Ζώνη Α´ του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρισμένη ως περιοχή προστασίας της φύσης κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1650/86. Η Ζώνη Α, με συνολική έκταση 7.795,3 Ha, διαιρείται περαιτέρω στις Ζώνες Α1 έκτασης 2,451,7 και Α2 έκτασης 5.343,6 Ha. Το πρώτο ΕΔΣ συντάχθηκε δεκαέξι χρόνια μετά την ΚΥΑ: ΧΠ/ΓΧΠ/80/4520/13-08-1980 που όριζε στο κεφάλαιο Α’ ως Περιοχή Αυστηράς Προστασίας τους δύο πυρήνες όπως είχαν οριοθετηθεί στην παραπάνω απόφαση. Το πρώτο ΕΔΣ εγκρίθηκε με καθυστέρηση δύο επιπλέον ετών και εφαρμόστηκε μερικώς και αποσπασματικά κατά τα έτη 1999 – 2004. Τα έτη αυτά έγιναν στο 25% των συστάδων καλλιεργητικές υλοτομίες σε έκταση (590,6 Ηa) που καταλάμβανε το 31% της επιφάνειας τους και παράχθηκαν 3.798,48 κυβικά μέτρα ξυλείας. Στην συνέχεια, μεσολάβησαν επιπλέον δώδεκα έτη μέχρι τη σύνταξη του παρόντος ΕΔΣ (έτος 2016).

Διαβάστε ακόμη  Εντοπίστηκαν οι πρόσφυγες στον Έβρο σε ελληνικό έδαφος — Μια έγκυος ανάμεσά τους

Η καθυστέρηση σύνταξης του 1ου ΕΔΣ και 2ου ΕΔΣ έχει επιτρέψει τη συσσώρευση ποσοτήτων καύσιμης ύλης, έχει μειώσει την ετερογένεια των ενδιαιτημάτων, έχει επιτρέψει την οριζόντια επέκταση του δάσους σε βάρος των ανοιγμάτων και των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην κατακόρυφη δομή και συγκρότηση των συστάδων. Σκοπός του 2ου ΕΔΣ είναι προστασία του δασικού οικοσυστήματος, ως ολότητας, από οποιεσδήποτε απειλές καταστροφής και υποβάθμισης (φωτιά, ομογενοποιήσεις), η διατήρηση και αναβάθμιση του πληθυσμού των αρπακτικών, τόσο από πλευράς ειδών όσο και από πλευράς αριθμού ατόμων που συγκροτούν τους σημερινούς πληθυσμούς, η διατήρηση της βιοποικιλότητας (διαειδική ποικιλότητα, ποικιλότητα τοπιών, οικοσυστημική ποικιλότητα), η διατήρηση της ετερογένειας των ενδιαιτημάτων και των τοπίων.

Το δεύτερο ΕΔΣ θα εφαρμοστή στη διάρκεια των αμέσως προσεχών δέκα (10) ετών, δηλ. από το 2017 μέχρι το έτος 2026. Τα μέτρα διαχείρισης που θα εφαρμοστούν προσδιοριστήκαν αφού πρώτα καθορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι διαχείρισης της Ζώνης Α, οι ειδικές ανάγκες προστασίας των αρπακτικών, οι περιοχές των πυρήνων (Ζώνη Α1) με υψηλή προτεραιότητα προστασίας και διατήρησης και οι περιοχές άμεσης προτεραιότητας παρέμβασης. Τα μέτρα διαχείρισης συνοπτικά ενσωματώνουν γενικές απαγορεύσεις, ρυθμίσεις και περιορισμούς, οργανώνουν την αντιπυρική προστασία, ευνοούν το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής (αρπακτικά) και την βιοποικιλότητα εν γένει, αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προκρίνουν τη διατήρηση των διακένων με βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, εξυπηρετούν τον οικοτουρισμό και καθορίζουν τη διαχείριση των συστάδων και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων».

Δείτε εδώ όλο το δημοσίευμα και τα μέτρα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dasarxeio.com/2016/10/06/35784/?fbclid=IwAR03ggNw6x0_vCt9PcsRwZfa9yaMR1zcZlFYV-U6_l1e32HSMAPeIL_0nW8