Βγήκε η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο βυζαντινό μουσείο Διδυμοτείχου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, προκειμένου να λειτουργήσει το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και λίγες μέρες λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και ο αρχαιολογικός χώρος Σαμοθράκης.

Οι θέσεις:

3 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου)
1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου)
1 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός χώρος Σαμοθράκης Νήσος Σαμοθράκης Ν. Έβρου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 68132 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103). Η προθεσμία είναι 10 μέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Διαβάστε ακόμη  H Ένωση Γονέων Δήμου Αλεξανδρούπολης καταδικάζει οποιαδήποτε κακοποιητική τακτική