Βρέθηκαν οι ανάδοχοι για την αποκατάσταση δρόμων στη Σαμοθράκη

Με δυο έργα θα αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο στη Σαμοθράκη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα υπάρξουν δυο έργα, ξεχωριστά για το νότιο και το βόρειο τμήμα του νησιού.

Το έργο “Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Βόρειου οδικού δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης” αναλαμβάνει ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α. σενώ η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 39,68 %.

Το έργο “Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Νότιου οδικού δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης” αναλαμβάνει ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ». Το έργο έχει προϋπολογισμό  λίγο πάνω από 1,5 εκ ευρώ και η εταιρεία έδωσε έκπτωση 36,55 %.

Αυτό που μένει πλέον να ξεκαθαρίσει είναι αν τα έργα ξεκινήσουν άμεσα ή αν υπάρξει προσφυγή κατά των αποφάσεων. Στη δεύτερη περίπτωση θα χαθεί πολύτιμος χρόνος για τα έργα που όλοι στο νησί θα ήθελαν να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, για να είναι αξιοπρεπής η κατάσταση των δρόμων για την περίοδο που το νησί δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, δηλαδή από τον Ιούλιο. Κάτι τέτοιο βέβαιο ακόμα κι αν ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις, θα είναι αρκετά δύσκολο καθώς μιλάμε για πραγματικό “αγώνα δρόμου¨.