Υπουργείο Υγείας: Ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων για την ποιότητα του πόσιμου νερού μετά τις πυρκαγιές

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στο Υπουργείο Υγείας ενώ μεταξύ άλλων οι έλεγχοι στο νερό αφορούν Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκους, κολοβακτηριοειδή αλλά και για εξασθενές χλώριο.

Υπουργείο Υγείας: Τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων για το πόσιμο νερό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία της δημόσιας υγείας ζητάει με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας. Αναλυτικότερα, το υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του προς τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης (Δήμοι, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης ΔΕΥΑ, Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΕΥΔΑΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ κ.ά) της χώρας, αλλά και τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ της χώρας ζητά την διεξαγωγή των υγειονομικών ελέγχων για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και μετά τις πυρκαγιές. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στο Υπουργείο Υγείας ενώ μεταξύ άλλων οι έλεγχοι στο νερό αφορούν Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκους, κολοβακτηριοειδή αλλά και για εξασθενές χλώριο.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά η Escherichia coli (E. coli) και οι εντερόκοκκοι θεωρούνται «βασικές παράμετροι» και οι συχνότητες παρακολούθησής τους δεν υφίστανται μείωση λόγω εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης.

 • Όταν εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου, οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 • Η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου παρακολουθείται έως 12/1/2036, όποτε θα ισχύσει η νέα παραμετρική τιμή για το ολικό χρώμιο (25 μg/l).

Σημεία δειγματοληψίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υποχρεωτικά λαμβάνουν δείγματα και στη βρύση των καταναλωτών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.

Τα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο είναι τα εξής:

 • λεκάνη απορροής σημείου υδροληψίας,
 • πηγή υδροληψίας,
 • εξωτερικοί αγωγοί,
 • αντλιοστάσιο,
 • δεξαμενές,
 • δίκτυο διανομής,
 • σύστημα επεξεργασίας,
 • απολύμανση,
 • εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: healthweb.gr