Ζημιές 5,9 εκατομμυρίων ευρώ για την Gastrade το 2023

Με ζημιές έκλεισε το 2023 η Gastrade, η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του πρώτου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, η εταιρεία δεν είχε έσοδα αλλά μόνο έξοδα. Σύμφωνα με το financialreport.gr. το 2023 εντάθηκαν οι επενδύσεις για τη δημιουργία του τερματικού σταθμού ενώ η εμπορική λειτουργία αναμενόταν να ξεκινήσει το τρέχον έτος και συγκεκριμένα το α’ εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό αφού οι έλεγχοι και οι δοκιμές που έγιναν αποκάλυψαν ότι υπάρχουν εκκρεμότητες.
Η εταιρεία χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου μέσω δανεισμού και μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενώ οι μέτοχοι κατέβαλλαν ένα μικρό μέρος μετρητών.
Η εταιρεία έκλεισε το 2023 με ενεργητικό 434,348 εκατ. ευρώ έναντι 189,55 εκατ. ευρώ το 2022 με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τις επενδύσεις για την ολοκλήρωση του πλωτού τερματικού σταθμού. Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 181 εκατ. ευρώ ενώ οι επιχορηγήσεις σε 157 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά τους οι μέτοχοι στη διάρκεια του 2023 κατέβαλλαν ποσό 17,8 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά έχουν καταβάλει 24,055 εκατ. ευρώ ποσό μικρό σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης που έχει προϋπολογιστεί στα 470,564 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 226,684 είναι δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα δάνεια).