Ζητείται Βοηθός λογιστή/Λογιστής (ηλικία έως 30 ετών) για απασχόληση από το λογιστικό γραφείο Pazarliotis Accounting στην Αλεξανδρούπολη

Αρμοδιότητες

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων ( καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών )

Περιοδική τακτική ενημέρωση των πελατών για τα οικονομικά αποτελέσματα τους , καθώς και για τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις

Έλεγχος, Σύνταξη και Υποβολή των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ , Παρακρατούμενων Φόρων, VIES, κλπ )

Λοιπές λογιστικές εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Λογιστικό Γραφείο τουλάχιστον 1 έτους

Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office

Γνώση χειρισμού λογιστικού προγράμματος ERP κατα προτίμηση Epsilon Net

Επαγγελματισμός και εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Προοπτικές εξέλιξης

Διαρκής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων

🚨Θα συνεκτιμηθεί ενεργή κάρτα ανεργίας.

Διαβάστε ακόμη  Σύλλογος Γονέων ΑΜΘ: Το bullying στα σχολεία δεν αντιμετωπίζεται με καταγγελίες και ποινές

Αποστολή βιογραφικών στο pazarliotis.stelios@gmail.com