Αντιδράσεις από Καβάλα για τον LNG στην Αλεξανδρούπολη

Παρέμβαση-διάβημα απέστειλε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ο Καβαλιώτης δικηγόρος Χρήστος Τσότρας σχετικά με τον σχεδιαζόμενο τερματικό σταθμό LNG στο θαλάσσιο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Ο δικηγόρος είχε ασχοληθεί εντατικά και με την περίπτωση της Καβάλας όπου αρχικά σχεδιάζονταν η εγκατάσταση του τερματικού σταθμού. Ο δικηγόρος ζητά να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης προς αναλυτική συζήτηση καθώς και να υπάρξει ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους πιθανούς κινδύνους του έργου. Τονίζει ακόμα ότι μετά από δική του επικοινωνία με επιστήμονες, του επισημάνθηκε το γεγονός πως ακόμα και αν ο τερματικός σταθμός γίνει στην Αλεξανδρούπολη, δημιουργείται κίνδυνος να επιβαρυνθεί, εκτός από την θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και το υπόλοιπο υδάτινο οικοσύστημα της περιφέρειάς,  επομένως και ο κλειστός κόλπος Καβάλας.

Ακολουθεί το κείμενο που απέστειλε ο δικηγόρος κ. Τσότρας

 Με δική μου πρωτοβουλία και χωρίς να εκπροσωπώ κάποιο συλλογικό φορέα ή να έχω συνεννοηθεί με άλλους, ως μέλος της κοινωνίας των πολιτών της περιφέρειάς μας και επιπλέον ως νομικός που υπέχει επιπλέον υποχρεώσεις και καθήκοντα παρεμβάσεων επί αναλόγων θεμάτων, παρεμβαίνω στο ως άνω θέμα, που σας έχει ήδη κατά το πρόσφατο παρελθόν απασχολήσει, και ζητώ να το επαναφέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενώπιον της κοινής γνώμης της πόλης και της περιοχής σας, από την εξής άποψη και για τον εξής λόγο :

Σύμφωνα με τις ελάχιστες πληροφορίες που έχω για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση του θέματος εκ μέρους σας, κατά την συζήτηση για την εγκατάσταση ή μη πλωτής εξέδρας LNG στη θαλάσσια περιοχή σας έχετε αποφανθεί θετικά υπέρ της εγκατάστασης. Το ίδιο ακριβώς θέμα απασχόλησε την πόλη και ευρύτερα τον Νομό Καβάλας και ειδικότερα η εγκατάσταση πλωτής εξέδρας LNG εντός της θαλάσσιας περιοχής του κλειστού κόλπου Καβάλας, σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή. Οι αντιδράσεις κατά της εγκατάστασης που εκδηλώθηκαν στη περιοχή μας υπήρξαν πολύ έντονες και χαρακτηρίστηκαν από την μαζική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των διαφόρων φορέων της περιοχής και από την ενεργό παρουσία και συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων και παραγόντων της περιοχής μας. Κάτι πολύ φυσικό και αναμενόμενο καθώς η εξαγγελθείσα τότε εγκατάσταση της εν λόγω πλωτής εξέδρας αφορά ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα (κλειστός κόλπος Καβάλας), ιδιαίτερης σημασίας και αξίας, τόσο για την πόλη και τον Νομό Καβάλας, όσο και για ολόκληρη την περιφέρειά μας.

Στα πλαίσια των ως άνω αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας κατά της εγκατάστασης, έγινε στην Καβάλα, μεταξύ πολλών άλλων, δημόσια ενημερωτική εκδήλωση και συνέντευξη τύπου ενώπιον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, στην οποία παραβρέθηκα. Κατά την διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι ειδικοί επιστήμονες που κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν και να ενημερώσουν την κοινή γνώμη, παρουσίασαν και ανέλυσαν πληθώρα τεχνικών στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας των εξεδρών, καθώς δε και πληροφορίες από την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών σε άλλα σημεία του πλανήτη. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η σοβαρή (και κατά τούτο ανεπίτρεπτη για θαλάσσια οικοσυστήματα όπως το δικό μας) επιβάρυνση των θαλασσίων υδάτων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός το οποίο, από μόνο του και ανεξάρτητα από άλλους λόγους, αρκεί για να καταστήσει απαγορευτική την εγκατάσταση της εν λόγω πλωτής εξέδρας, τόσο στην Καβάλα όσο και στην Αλεξανδρούπολη, κατά τον ίδιο λόγο και κατά το ίδιο μέτρο. Στο σημείο αυτό ζήτησα τον λόγο και ρώτησα  τους ειδικούς,  σε περίπτωση που εγκατασταθεί και λειτουργήσει η εξέδρα στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και ενόψει της κίνησης και ροής των θαλασσίων υδάτων στην περιοχή μας από ανατολικά προς δυτικά με κατεύθυνση τον κλειστό κόλπο Καβάλας, στον οποίο και εισέρχονται, εάν δημιουργείται κίνδυνος να επιβαρυνθεί, εκτός από την θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και το υπόλοιπο υδάτινο οικοσύστημα της περιφέρειάς μας, επομένως και ο κλειστός κόλπος Καβάλας (η κατάσταση των υδάτων του οποίου είναι οριακή από άποψη επιβάρυνσης, σύμφωνα με τους ειδικούς), η παράκτια ζώνη της Περιφέρειας ΑΜΘ, μέρος της οποίας εμπίπτει στο προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ και φυσικά τα δύο νησιά μας, η Σαμοθράκη και η Θάσος. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι είναι πολύ πιθανόν και ότι αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Κατόπιν αυτού, το θέμα της εγκατάστασης δύο πλωτών εξεδρών LNG στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα της Περιφέρειας ΑΜΘ καθίσταται μείζονος χωρικής εμβέλειας και πρωτεύουσας σημασίας για ολόκληρη την περιοχή και περιφέρειά μας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον Νομό Καβάλας ή τον Νομό Έβρου, οπότε, από την άποψη αυτή και συνεπώς εξ αντικειμένου, δεν εμπίπτει στην αποκλειστική χωρική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του Δήμου σας, ώστε να αποφασίζετε μόνοι σας, αλλά αφορά ταυτόχρονα τον Δήμο Καβάλας, τους παράκτιους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ, τους νησιωτικούς Δήμους Σαμοθράκης και Θάσου της Περιφέρειας ΑΜΘ και φυσικά την ίδια την Περιφέρεια ΑΜΘ για τον συνολικό χειρισμό του (ως ένα, ενιαίο θέμα), τόσο στο πεδίο της διοίκησης όσο και στο πεδίο της διακυβέρνησης της περιφέρειας.

Επομένως, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, αυτό που ζητώ και πρέπει,  κατά τη γνώμη μου, να γίνει στο εξής, τόσο από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης όσο και από τους άλλους συναρμόδιους Δήμους και από την Περιφέρεια ΑΜΘ, είναι α) εξονυχιστική τεχνική-επιστημονική επανεξέταση του θέματος και συνεκτίμηση όλων των πληροφοριών από την αντιμετώπιση του ιδίου θέματος σε άλλα σημεία του πλανήτη, β) συνεκτίμηση των τεχνικών δεδομένων με τα φυσικά χαρακτηριστικά των θιγομένων περιοχών της περιφέρειάς μας και με το αναπτυξιακό μοντέλο της περιφέρειας, γ) απόφαση από κοινού των αρμοδίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, δ) να τεθούν από τους φορείς της περιφέρειας όλα τα δεδομένα υπόψη της κοινωνίας των πολιτών της περιφέρειάς μας και να ζητηθεί η γνώμη της.

Παρακαλώ να πρωτοκολλήσετε την παρούσα γραπτή παρέμβασή μου επί του θέματος στην υπηρεσία σας και να με ενημερώσετε στην ηλεκτρονική μου δ/νση (tsotras@hol.gr) για την παραλαβή της και τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Διαβάστε ακόμη  Καθημερινά, ανθρώπινα δράματα στην Αλεξανδρούπολη της «ανάπτυξης»…

Με τιμή

 

Χρήστος Τσότρας

Καβάλα