Και η Αίγυπτος στο παιχνίδι για τον LNG στην Αλεξανδρούπολη

Αυξάνονται τα δημοσιεύματα που θέλουν την κυβέρνηση να προχωρά εντατικά το σχέδιο για τερματικό σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Με δημοσίευμα του το Έθνος αναφέρει ότι έχει γίνει πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο για χρήση του LNG Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τον ελληνικό σχεδιασμό προτείνεται η εξαγωγή του φυσικού αερίου που από το Ισραήλ, την Κύπρο αλλά και την Αίγυπτο θα υγροποιείται στις μονάδες LNG της τελευταίας και (εφόσον δεν θα απορροφάται από τις τοπικές αγορές) θα μεταφέρεται προς την Αλεξανδρούπολη. Εκεί θα γίνεται επαναεριοποίηση και θα διοχετεύεται προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων μέσω του διασυνδετήριου αγωγού προς τη Βουλγαρία (που έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί ακόμη και μέχρι τις βαλτικές χώρες, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδετήριων αγωγών) αλλά και μέσω του ΤΑΡ.

Αυτή η εναλλακτική πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά από τις άλλες τρεις χώρες, καθώς αποφεύγεται η εξαγωγή του φυσικού αερίου τους με τρόπο που θα οδηγούσε τελικά σε εξάρτησή τους από τις χώρες διέλευσης. Το LNG είναι ιδιαίτερα ευέλικτη μορφή εξαγωγής φυσικού αερίου, αναλόγως των τιμών και της ζήτησης.

Στον ελληνικό σχεδιασμό όμως προβλέπεται και η δημιουργία Εμπορευματικού Πάρκου στην Αλεξανδρούπολη, με βασικό άξονα την πρόταση που έχει υποβληθεί στην αιγυπτιακή κυβέρνηση για δημιουργία γραμμής θαλάσσιων μεταφορών από την Αίγυπτο προς την Αλεξανδρούπολη.