Κατεστραμμένα τα υπόγεια δίκτυα από το “ράβε-ξήλωνε” ετών

Μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν τα συνεργεία εταιρείας που έχει μισθώσει η Περιφέρεια ΑΜΘ και η οποία έχει αναλάβει το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον δρόμο Αλεξανδρούπολης-Χιλής.

Το έργο, προϋπολογισμού 154.800 ευρώ, θα έπρεπε να παραδοθεί στις 31 Ιουλίου 2015, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει πάρει 3 παρατάσεις με τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσής του να προσδιορίζεται στα τέλη του έτους. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι λόγοι των καθυστερήσεων και των παρατάσεων οφείλεται στην ανάγκη για νέες εργασίες που  προέκυψαν  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  και  οι  οποίες  οφείλονται  στις εκτεταμένες καταστροφές που εντοπίστηκαν στα υπόγεια δίκτυα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων του έργου και οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά την διάρκεια σύνταξης της μελέτης.

Οι καταστροφές αυτές έχουν ως βασική αιτία τον μεγάλο αριθμό παλαιότερων επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Δήμο Αλεξανδρούπολης, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο, κλπ.). Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων, αλλά και αποκατάστασή τους μετά το πέρας των εργασιών. Δυστυχώς, τα διαρκή και χωρίς προγραμματισμό και εκλογίκευση “ράβε-ξήλωνε” των τελευταίων ετών δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις που τις πληρώνει, ποιος άλλος, ο πολίτης…