Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ανάμεσα σε αυτά είναι η Έγκριση Δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης και η κατανομή πιστώστεων για λειτουργικές δαπάνες  σχολείων.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 02/12/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

 

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης, Αισύμης , Άβαντα, Κίρκης , και Αλεξανδρούπολη. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Επανεξέταση – επανέγκριση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών  (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 5. Έγκριση Δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 6. Προσθήκες-Διορθώσεις στην υπ’ αριθμ.449/2015 ΑΔΣ με θέμα : «Απευθείας ανάθεση για α) “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού” β) “Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού” & γ) “Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων”»                 ( Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)
 7. Κατανομή πιστώστεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόσης 2015( Χ.Ε 2015) των σχολείων της Α/βαθμίας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής Παραλαβής & Ελέγχου ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Αποκαταστάσεις Στεγανοποίησης Οροφής Πολυχώρων Μαΐστρου, Απαλού & Προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο στάδιο “Φώτης Κοσμάς”» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών».(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεως έργου: «Εγκαταστάσεις Υπογείων Δικτύων Οπτικών Ινών Vodafone στις οδούς Λ. Δημοκρατίας & Απολλωνιάδος»(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Έγκριση θέσης πινακίδων πληροφόρησης φαρμακείου (Τροποποίηση της 713/15 Απόφασης του Δ.Σ.) (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 14. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεως έργου: «Εγκαταστάσεις Υπογείων Δικτύων Οπτικών Ινών Vodafone στις οδούς Λ. Δημοκρατίας & Κομνηνών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεως έργου: «Εγκαταστάσεις Υπογείων Δικτύων Οπτικών Ινών Vodafone στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 16. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αναβάθμιση & Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 19. Έγκριση δαπανών Επεκτάσεων & Βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 20. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – τελικού ) του έργου: « Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ. )
 21. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 22. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.Αλεξ-πολης” (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων  ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 24. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κεντρική είσοδο Λουτρού» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 25. Έγκριση Δαπανών του 10ου Παγκόσμιου Συνέδριου Θρακών ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)
Διαβάστε ακόμη  Θύματα βίας εκπαιδευτικοί της Κομοτηνής!