200.000 ευρώ δίνει ο ΟΛΑ για τη φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων

Άνοιξαν οι δουλειές του λιμένα Αλεξανδρούπολης και με τόσα πάνε-έλα των Αμερικάνων, αλλά και με τα όσα ορίζουν οι σύγχρονοι κανονισμοί ασφαλείας, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης, προϋπολογισμού 200.000€ (πλέον Φ.Π.Α.). Με σχετική απόφαση, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και ορίστηκε η σύνθεση της τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Διαβάστε ακόμη  Ακρίβεια: Πλήρης απουσία ελέγχων στην αγορά και μέτρα που δεν εφαρμόζονται