415.570 ευρώ για τις ανάγκες των σχολείων του Έβρου

Το ποσό των 415.570 ευρώ διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στους δήμους του Έβρου.

Συνολικά, το υπουργείο, από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Στους δήμους του Έβρου το ποσό των 415.570 ευρώ κατανέμεται ως εξής:
Δήμος Αλεξανδρούπολης 202.430
Δήμος Διδυμοτείχου 51.300
Δήμος Ορεστιάδας 104.950
Δήμος Σαμοθράκης 9.770
Δήμος Σουφλίου 47.120

Διαβάστε ακόμη  Ανακοίνωση από τον Δήμο Διδυμοτείχου για απόπειρες εξαπάτησης πολιτών