Αλεξανδρούπολη: Αντιμέτωποι με το νόμο καταπατητές έκτασης που προορίζεται για δημιουργία Γ’ Κοιμητηρίων

Την απόφαση για δημιουργία Γ’ Κοιμητηρίων στην περιοχή του αγροκτήματος Αλίκης-Αμφιθέας (προς Κίρκη) έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, λόγω των πολύ αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια που έχουν δημιουργήσει μία ασφυκτική κατάσταση στα άλλα νεκροταφεία.

Τα νέα Κοιμητήρια θα κατασκευαστούν σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου, ωστόσο, για να προχωρήσουν οι όποιες διαδικασίες, θα πρέπει συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν παρανόμως καταλάβει τμήματα της εν λόγω έκτασης να αποχωρήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είχε καλέσει τους φερόμενους  καταπατητές  να  προσκομίσουν  τυχόν  νομιμοποιητικά  έγγραφα κατοχής της έκτασης ή να αποχωρήσουν από τη  δημοτική έκταση σε περίπτωση απουσίας τέτοιων εγγράφων εντός προθεσμίας 10 ημερών. Μετά  την  παρέλευση  της  παραπάνω  προθεσμίας,  εντός  της  οποίας  δεν κατετέθη  οιοδήποτε  έγγραφο  από  τους  φερόμενους  καταπατητές,  η  υπηρεσία διενέργησε αυτοψία,  με την οποία,  διαπίστωσε ότι οι περιφράξεις συνεχίζουν να υφίστανται.  

Διαβάστε ακόμη  Στα Λουτρά, 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες, παρακαλούν τον Δήμο για τα αυτονόητα

Προκειμένου να αποβληθούν από το χώρο οι συγκεκριμένοι δημότες, θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία ελήφθη  ομόφωνα στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για  3 περιπτώσεις καταπάτησης, 5.152 τμ, 3.791 τμ και 3322 τμ αντίστοιχα.