Αλεξανδρούπολη: Δηλώσεις ζημίας καλλιεργειών στον ΕΛΓΑ για 6 οικισμούς

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Φερών (Φέρες, Πόρος, Καβησός, Αρδάνιο, Μοναστηράκι, Δορίσκος,) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έκανε αναγγελία για ΧΑΛΑΖΙ (2ο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ) στις 17/08/2019.

Οι καλλιεργητές που έχουν υποστεί ζημία σε καλλιέργειές τους, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημίας από της 19-08-2019 έως και 02-09-2019 στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Φερών, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.


Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία Δήλωση Ζημίας δεν γίνεται δεκτή.