Αμετάβλητος ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Tα μέτρα της κυβέρνησης δεν ρίχνουν τιςτιμές

Αμετάβλητος στο 2,4% παρέμεινε τον Ιούνιο για την Ελλάδα ο Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, με
αυτόν για το σύνολο της ευρωζώνης να υποχωρεί στο 2,5% από 2,6% που ήταν τον
προηγούμενο μήνα. Σύµφωνα µε την Εκθεση Νοµισµατικής Πολιτικής της Τραπέζης
της Ελλάδος για το 2023- 2024, η πληθωριστική πίεση που ασκήθηκε στη χώρα είναι
πανομοιότυπη με αυτή της Ευρωζώνης, με τις αιτίες να είναι κοινές. Ωστόσο, αυτό
που σημειώνει η έρευνα, είναι ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης απέτυχαν να
καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.

Πιο συγκεκριμενα, σύµφωνα µε την Εκθεση Νοµισµατικής Πολιτικής της Τραπέζης
της Ελλάδος για το 2023- 2024, που παρουσιάστηκε την εβδοµάδα που πέρασε, οι
πληθωριστικές πιέσεις που ασκήθηκαν στη χώρα µας στον χώρο των τροφίµων τα
τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι σχεδόν πανοµοιότυπες µε εκείνες της Ευρωζώνης.
Ο πληθωρισµός των τροφίµων αφορά δύο βασικές κατηγορίες αγαθών, τα µη
επεξεργασµένα τρόφιµα (π.χ. λαχανικά, νωπό κρέας, αβγά κ.λπ.), τα επεξεργασµένα
τρόφιµα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά προϊόντα. Καλύπτει δηλαδή τις δύο
πρώτες από τις 12 βασικές κατηγορίες του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του καλαθιού του
καταναλωτή. Στην Ελλάδα ο πληθωρισµός των ειδών διατροφής κυµάνθηκε από
1,2% το 2021 σε 9,7% το 2022, 9,9% το 2023 και 5,0% το πρώτο πεντάµηνο του
2024.
Για το µέλλον η ΤτΕ δεν είναι αισιόδοξη, σηµειώνοντας ότι «η αβεβαιότητα για τη
µελλοντική πορεία του πληθωρισµού ειδών διατροφής είναι µεγάλη». Πάντως η
ανάλυση της ΤτΕ για τον πληθωρισµό στα τρόφιµα στην Ελλάδα δείχνει ότι τα µέτρα
της κυβέρνησης πολύ χαµηλή επίπτωση είχαν σε αυτόν. Η εξέλιξή του είναι
αντίστοιχη µε εκείνη της Ευρωζώνης, όπου δεν υπήρξε επιβολή πλαφόν στο
περιθώριο µικτού κέρδους των επιχειρήσεων, αλλά ούτε τα βαριά πρόστιµα προς
τους προµηθευτές αγαθών της ελληνικής αγοράς.