«Καμπάνες» σε επιχειρήσεις σε Καβάλα και Θάσο για φορολογικές και εργατικέςπαραβάσεις

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση
παραβάσεων της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,
πραγματοποιήθηκαν κατά το τριήμερο από 28 έως 30 Ιουνίου 2024 από τη
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε συνολικά -23- επιχειρήσεις σε περιοχές της Αθήνας, της
Σαντορίνης, της Καβάλας και της Θάσου, ενώ σε μία εξ’ αυτών διαπιστώθηκε
παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, για την οποία προβλέπεται αναστολή
λειτουργίας για 48 ώρες.
Διαπιστώθηκαν τα εξής:
Σε περιοχές της Καβάλας
-σε αναψυκτήριο- καντίνα, να απασχολείται ανήλικος εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν
καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και για τον οποίο δεν επεδείχθη
βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου, τέσσερις εργαζόμενοι να απασχολούνται εκτός ωραρίου
εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -7- αποδείξεων συνολικής
μικτής αξίας -70- ευρώ,

-σε πιτσαρία, διαπιστώθηκε η μη έκδοση -2- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -39-
ευρώ,
-σε ψαροταβέρνα, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας.
Σε περιοχές της Θάσου:
-σε καφέ- μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ
παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -13- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -217-
ευρώ, παράβαση για την οποία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες,
-σε beach- bar, να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε καφέ- μπαρ, να απασχολούνται τρεις εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.,
Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.