ΑΝΑ.Σ.Α: Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για τα Απορρίμματα (Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ.), από ατυχείς χειρισμούς του κ.Λαμπάκη.

Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό για τα απορρίμματα εξέδωσε η δημοτική παράταξη ΑΝΑ.Σ.Α. Αναλυτικά:

Μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, επιβεβαίωσε τους φόβους και τις ενστάσεις της δημοτικής παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α.” όσο αφορά το έργο ” Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) ” στην Αλεξανδρούπολη (Προϋπολογισμού 6.194.042,36 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Συγκεκριμένα με την υπ´αριθμ. 6249-30/3/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ, κατά την διαδικασία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ακυρώθηκε η Νο 25/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση αυτή αφορούσε την ολοκλήρωση της διενέργειας του εθνικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την ανάδειξη της μειοδότριας εταιρείας “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε” (προσωρινός ανάδοχος).
Αξίζει να σημειωθεί πως η “ΑΝΑ.Σ.Α.” ήταν η μοναδική παράταξη στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και δεν “αποδέχθηκε” το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για τους ουσιαστικούς λόγους τους οποίους επικαλείται και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην απόφαση : “Η δημοτική αρχή δεν εξέτασε την προδικαστική προσφυγή κατά της αριθμ. 24/23- 02-2016 απόφασης της οικονομικης́ επιτροπής, που ασκήθηκε στον δήμο κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3886/10, άλλα απεναντίας υπέδειξε και στους λοιπούς συμμετέχοντες ότι οι εν λόγω προσφυγές υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα μη εφαρμόζοντας την αριθμ. 8/39/12-08-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 154 του Ν.3463/06 και των λοιπών ανωτέρω διατάξεων. Ως συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών της δημοτικής αρχής είναι η κατ ́ ουσίαν αφαίρεση από τους διαγωνιζόμενους του δικαιώματος, που προβλέπεται από διατάξεις των ανωτέρω νόμων, να προσβάλλουν την εν λόγω απόφαση της οικονομικής επιτροπής διότι η προδικαστική προσφυγή ενώπιον του δήμου δεν εξετάσθηκε και οι προσφυγές που κατέθεσαν στο Γενικό Γραμματέα καθ ́ υπόδειξη του δήμου Αλεξανδρούπολης απορρίφθηκαν ως απαραδέκτως ασκηθείσες καθώς επίσης και οι προσφυγές κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Γραμματέα στην Ειδική Επιτροπή απορρίφθηκαν και αυτές”.
Μετά από αυτή την απόφαση, τίθονται ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ και για την μεγάλη απόκλιση που παρατηρήθηκε στις βαθμολογίες κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, ιδιαίτερα από πλευράς συγκεκριμένων μελών της ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του διαγωνισμού! Οι κύριοι Μυτιληνός Ευάγγελος και Κουκουράβας Γεώργιος, Δημοτικοί Σύμβουλοι από τον δήμο της Αλεξανδρούπολης, βαθμολόγησαν με σχεδόν 100 % την εταιρεία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.”, σε αντίθεση με υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι βαθμολόγησαν την συγκεκριμένη εταιρεία με τα ακριβώς αντίθετα ποσοστά που πλησίαζαν το μηδέν τοις εκατό!!!
Για την δυσάρεστη πλην όμως αναμενόμενη αυτή εξέλιξη, είχαμε προειδοποιήσει τόσο εντός του δημοτικού συμβουλίου (11/2016) τον κ. Λαμπάκη και εισπράξαμε απειλές για μηνύσεις, όσο και εντός της Οικονομικής Επιτροπής σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τις ίδιες ακριβώς επιφυλάξεις για τους λανθασμένους χειρισμούς του κ. Δημάρχου, εκφράσαμε και κατά την τελευταία εκδήλωση της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου.
Πρόσφατα οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με το οικονομικό κόστος της αύξησης των δημοτικών τελών εξαιτίας της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την δημοτική αρχή να είναι ήδη εκτεθειμένη, τόσο για την εγκληματική της αμέλεια στην αποκατάσταση της χωματερής (ΧΑΔΑ), όσο και για την καθυστέρηση στην κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης στην Αλεξανδρούπολη, που έχει ως συνέπεια την μεταφορά των απορριμμάτων στην Κομοτηνή, μέσω Φερών!!!
Πλέον μετά και τον ορατό κίνδυνο ακύρωσης ενός  διαγωνισμού που διήρκησε σχεδόν 3 χρόνια με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που θα έχει ως αποτέλεσμα να τιναχθεί στον αέρα όλο το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, ο κ. Λαμπάκης οφείλει να αναλάβει τις μεγάλες του πολιτικές ευθύνες σε μια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και σε μια συνέντευξη τύπου, από αυτές που κάνει διαρκώς και με κάθε ασήμαντη αφορμή.

Διαβάστε ακόμη  Συγκρατημένοι οι εκδρομείς ενόψει του Πάσχα