ΑΝΑ.Σ.Α προς πολίτες: Να καίτε μόνο νόμιμα προϊόντα για να μην έχουμε αιθαλομίχλη

Η δημοτική παράταξη της «ΑΝΑ.Σ.Α.» θεωρεί πολύ σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, την συμμόρφωση των πολιτών στο να χρησιμοποιούν νόμιμα προϊόντα προς καύση στις οικίες τους, για να μην παρουσιάζονται αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων, κυρίως τις βραδινές ώρες της ημέρας και ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας.

Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να δουν το θέμα προσεκτικά και να φροντίσουν τόσο για την υγεία τους, όσο και για την υγεία των συνανθρώπων τους. Με υπευθυνότητα και ρεαλισμό πρέπει να δράσουμε όλοι μας, ατομικά και συλλογικά, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε το ίδιο το περιβάλλον.
Αντίστοιχα οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά για κακής ποιότητας καύσιμα υλικά, ώστε να προλάβουν τη διάθεσή τους και να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε ακόμη  «Προοπτική Πολιτών» η νέα παράταξη που προέκυψε μετά την απόσυρση του «Πόλη και Πολίτες»

Επί πλέον για την αποφυγή φαινομένων υψηλών συγκεντρώσεων αιθαλομίχλης, θα πρέπει να γίνεται σωστή ρύθμιση και συντήρηση των συστημάτων Λέβητα-Καυστήρα-Καπνοδόχου, σε όλες τις ατομικές και κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Αντιστοίχως στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που κάνουν χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας.
Σε ότι αφορά την λειτουργία Τζακιών και Σταθερών Εστιών καύσης ξύλου (Ξυλόσομπες): Από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία δεν προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης της ατομικής θερμάστρας ξύλου (ξυλόσομπα) ή τζακιών εφόσον χρησιμοποιούνται παραδοσιακά υλικά καύσης (καυσόξυλα).
Σύμφωνα με το άρθρο 2, § 3 της υπ.αριθ.οικ.189533/07-11-11 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-11) Υπουργική Απόφαση “περί ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”, σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καύσιμο πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, απορριμμάτων, βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα περασμένα από λαδομπογιές, κομμάτια από έπιπλα.