Αρχίζει η λειτουργία του νέου Αξονικού τομογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σε λίγες μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης θα λειτουργούν 2 σύγχρονοι αξονικοί τομογράφοι. Ο πρώτος λειτουργεί από το 2015 και είναι 64 τομών με δυνατότητα λήψης σπειροειδών εικόνων που μεγιστοποιούν την ακρίβεια των εικόνων. Ο δεύτερος 32 τομών παρελήφθη χθες και αντικαθιστά τον παλιό τομογράφο 1 τομής. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες απομάκρυνσης του παλιού και συναρμολόγησης του νέου αξονικού. Με αυτή την προμήθεια θα αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα του ακτινολογικού στο Π.Γ.Ν.Α. και θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για μία εξέταση. Πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος θα καταβληθεί από τον προυπολογισμό του νοσοκομείου σε δόσεις 5 ετών, με ισόχρονη εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας. Η προμήθεια αυτή έγινε με ενιαίο διαγωνισμό για 19 νοσοκομεία μέσω του Υπουργείου Υγείας από το 2017, με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος στο μισό περίπου. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το νέο μηχάνημα πρέπει το ακτινολογικό να ενισχυθεί με 1 τεχνολόγο και 1 ακτινολόγο, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη μακρόχρονη απουσία για λόγους υγείας 2 στελεχών του εργαστηρίου. Το παλιό μηχάνημα θα παραχωρηθεί σε άλλα νοσοκομεία.