Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θέλοντας να τοποθετήσει σε όλα τα κοινοτικά διαμερίσματα στολισμό και να συμπληρώσει τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του, θα προβεί στην προμήθεια Χριστουγεννιάτικων Διακοσμητικών. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κκ Λαμπάκης, Γερακόπουλος και Σεφεριάδης) εγκρίθηκε η  δαπάνη, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 29.388 €

Διαβάστε ακόμη  ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης / Εκδήλωση «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – “ WRESTLE”»