Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Αλεξανδρούπολης: Το έφαγε η μαρμάγκα;

Ξεκίνησε ως ένας θεσμός ιδιαίτερα αξιόλογος και ελπιδοφόρος τον Δεκέμβριο του 2014. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Αλεξανδρούπολης, με τη μεγάλη συμμετοχή και τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των μικρών μαθητών, συνεδρίασε λίγες φορές και στο τέλος, άγνωστο γιατί, σίγησε…

Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων, που έχουν –δυστυχώς- υιοθετήσει λίγοι Δήμοι στην Ελλάδα, στοχεύει στην καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων απέναντι στα «κοινά» καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, της συμμετοχικότητας και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Με τη δράση αυτή επιχειρείται να δοθεί ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Διαβάστε ακόμη  7 μήνες μετά τις φωτιές, η απόφαση Κελέτση για ανασύσταση του Μελισσοκομικού Πάρκου Σουφλίου

Το εγχείρημα απευθύνονταν σε παιδιά της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2014 ως τον Μάιο του 2017, συζητήθηκαν καίρια ζητήματα, όπως η κυκλοφορία εντός της πόλης, οι εικαστικές παρεμβάσεις στο Δήμο μας με έξυπνες και οικονομικές ιδέες, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση, η κυκλοφορία με ποδήλατο κτλ.

Οι μαθητές ανταποκρίνονταν σε κάθε θέμα με ενθουσιασμό και οι εισηγήσεις τους ήταν πραγματικά σπουδαίες. Το παρόν στις συνεδριάσεις έδιναν γονείς και εκπαιδευτικοί αλλά και αρκετοί πολίτες και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Ωστόσο, για κάποιο λόγο, για μεγάλο διάστημα η πρωτοβουλία αυτή… σταμάτησε. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον τόσο ελπιδοφόρο αυτό θεσμό φέτος…