Δωρεά αξίας 100.000 ευρώ «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και το κοινωφελές ίδρυμα Λάτση, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

Ολοκληρώθηκε η παράδοση της δωρεάς αξίας 100.000 ευρώ περίπου, που έκανε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωνικής προσφοράς ελληνικού εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και το κοινωφελές ίδρυμα Λάτση, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η Μονάδα ενισχύθηκε με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, σε νεογνά από όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν νοσηλεύονται, ετησίως, περίπου 400-450 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά, που χρήζουν εντατικής ή αυξημένης φροντίδας. 

Έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη παιδιών και νεογνών.

Ο βαθμός στον οποίο η εκάστοτε δωρεά αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του τελικού αποδέκτη της δωρεάς (Κλινικής/Τμήματος/Μονάδας/Κέντρου Υγείας), η αντιστοιχία της εκάστοτε δωρεάς και της μείωσης της ανισότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας (ενδεικτικά: μείωση μετακινήσεων ή ταλαιπωρίας των ασθενών, παροχή υγειονομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας του φορέα παροχής υγείας αποτέλεσαν βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Πηγή ErtNews