Έχετε αγροτικό ψεκαστικό μηχάνημα; Δηλώστε το άμεσα!

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  υπενθυμίζει  στους Αγρότες της περιοχής μας, ότι όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ψηφιακή φόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ελεγχθούν από Εξουσιοδοτημένο Σταθμό Ελέγχου και να έχουν το σχετικό σήμα έγκρισης. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω θα πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Επισημαίνεται ότι με την αριθ. 160/22717/5-2-2019 (ΦΕΚ 569Β΄/2019) Υπουργική Απόφαση, προβλέπονται πρόστιμα από 300 έως 5000 € σε ιδιοκτήτες ψεκαστικών που δεν μεριμνούν για την καταγραφή ή/και την επιθεώρησή τους από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου ψεκαστικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, στους  εγκεκριμένους  σταθμούς ελέγχου ψεκαστικών ή και στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ  http://psekastika.minagric.gr .