Εισηγητής στην ψήφιση του σχεδίου νόμου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος

Εισηγητής ενός κρίσιμου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών που θωρακίζει την χώρα μας από τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης, είναι ο Βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν θέματα όπως :

• Το καθεστώς εισόδου και εξόδου, καθώς και την αναγνώριση του δικαιώματος διαμονής των Βρετανών πολιτών στην χώρα μας.
• Τον συντονισμό των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των Βρετανών πολιτών και υγειονομικής περίθαλψης αυτών.
• Την αναγνώριση βρετανικών αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας στην Ελλάδα και την ανταλλαγή των πρώτων με αντίστοιχες Ελληνικές.
• Τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
• Τη διευθέτηση χρηματοπιστωτικών θεμάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις εργασίες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
• Την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων (αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων) που δεν ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο .
Καθώς και την ενίσχυση διαμέσου προσλήψεων και μετατάξεων των τελωνείων της χώρας μας, με άμεσο στόχο την πάταξη του φαινομένου του λαθρεμπορίου και της προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.