Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης για τα Βαλκάνια

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Θέμα: Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια – Ο ρόλος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Οκτωβρίου 2018 στις 6:30 μ.μ στο Επιμελητήριο Έβρου ( 3Ο όροφος) στην Αλεξανδρούπολη.