Επανεκκίνηση Εστίασης / Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑνΕΚ

«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

– Προϋπολογισμός 330 εκ. €

-Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης, για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις έως 100.000 € σε κάθε επιχείρηση ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

  • -Έναρξη Ηλεκτρονικών Υποβολών: 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00
    -Λήξη Ηλεκτρονικών Υποβολών: 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1250