Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων από τον Δήμο Ορεστιάδας.

Μέχρι τις 5 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές από τον δήμο Ορεστιάδας οι αιτήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, για την επιχορήγησή τους για το τρέχον έτος (2021). 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το καταστατικό του συλλόγου, τον προγραμματισμό των εκδηλώσεών του και τον αναλυτικό προϋπολογισμό και κοστολόγηση αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση δεν αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον, οι σύλλογοι που έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 3.000 ευρώ για το προηγούμενο έτος (2020) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, στη “Διαύγεια”.