Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων από το ΚΔΒΜ του Επιμελητηρίου Έβρου

 Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ,  θα υλοποιήσει μέσω προγραμμάτων  ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ έτους 2018, επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για  Εργαζομένους Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Βασικές Αρχές Μarketing
 • Εκμάθηση Τούρκικης Γλώσσας
 • To Marketing στη ψηφιακή εποχή
 • Τεχνικές Επικοινωνίας – Γλώσσα Σώματος & Δημόσιες Σχέσεις
 • Τρόποι Χειρισμού Πελατών και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους
 • Εκμάθηση Βασικής Εμπορικής Ορολογίας Ξένων Γλωσσών
 • Δημόσιες Σχέσεις –Επικοινωνία και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
 • Ικανότητα  Επικοινωνίας και Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση εργασιακού άγχους

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας(Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα)
 • Η  διάρκειά τους είναι  40 ώρες (10 ημέρες)
 • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
 • Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα
 • Θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200,00 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Συμμετοχής εργαζομένου   (Από το ΚΕΚ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένου Περί προσωπικών Δεδομένων ( ΚΕΚ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση καταρτιζομένου (ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ) στην οποία θα δηλώνει  την επωνυμίας και το  ΑΦΜ της επιχείρησης που εργάζεται (Από το ΚΕΚ)
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 5. Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος) 
 6. Αποδεικτικό Τίτλο Σπουδών (Απ. Γυμνασίου, Λυκείου, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π)   
 7. Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. & τον Ασφαλιστικό Φορέα που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ & AM IKA (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 31/5/2019

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ  2019 / ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ                                                                 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Αναπτυξιακή Εταιρία Επιμελητήριου Έβρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 307  (1ος όροφος),   Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: κα. Μόρφη Φιλιώ Τηλ:2551035848, κιν.: 6940772456

e-mail:info@kek-evrou.gr