Έρχεται ο «νικητής» για τα έργα στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Θέμα χρόνου είναι η επιλογή του αναδόχου για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η απόφαση για τον ανάδοχο αναμένεται να ληφθεί σύντομα, μετά την παράταση του διαγωνισμού που έλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο με το άνοιγμα των προσφορών από την αρχική ημερομηνία της 12ης Ιανουαρίου, να μετατίθεται τελικώς για την 1η Φεβρουαρίου. Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους που υπέβαλαν τις προσφορές τους διαθέτουν εξειδίκευση τόσο σε λιμενικά έργα, όσο και σε έργα υποδομών. Με τον διαγωνισμό να περιλαμβάνει την διεκπεραίωση λιμενικών αλλά και οδικών έργων δηλαδή έργων υποδομής η έγκριση των πρακτικών αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα. Ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία – όμιλο, που θα κερδίσει τον διαγωνισμό, ίσως γνωρίζουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το έργο διακρίνεται σε δύο τμήματα:

Στο τμήμα Α περιλαμβάνεται: η αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στο δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα, με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 14.878.936,52 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 3.570.944,77 ευρώ).

Και στο τμήμα Β: η οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.193.944,20 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 1.006.546,61 ευρώ).Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου είναι η άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα (που αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από το αστικό οδικό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων) απ’ ευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Με τις ανωτέρω επεμβάσεις, θα επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα, με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών και της λειτουργικότητας για τους χρήστες του.

Διαβάστε ακόμη  Σε όλη την επικράτεια η δημιουργία «safe houses» για φιλοξενία γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης εκάστου Τμήματος, είναι κατά μέγιστο, για το ΤΜΗΜΑ Α: δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για το ΤΜΗΜΑ Β: οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή για όλα τα τμήματα του έργου.