Ερώτηση Δημοσχάκη για τον Ιατρικό Τουρισμό

Ερώτηση κατέθεσαν 52 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Βουλευτή Έβρου και Επίτιμου αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκη, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας σχετικά με τον Ιατρικό Τουρισμό, ο οποίος υφίσταται ως νομοθετικό πλαίσιο από το 2014 και δεν έχουν ακόμα προχωρήσει οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες για να αποδώσει καρπούς.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί ερωτώνται πότε θα υπογραφεί η απαραίτητη ΚΥΑ, τι άλλα μέτρα έχουν παρθεί για την διαφύλαξη, ανάπτυξη και διαχείριση του προϊόντος του Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού και πως θα προστατευθούν οι καταναλωτές και η φήμη της χώρας μας εάν δεν προωθηθεί το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για το εν λόγω θέμα, άλλωστε, και στο πνεύμα της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας, μίλησε και ο Βουλευτής Έβρου κ. Δημοσχάκης,  στην Συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών στην Βουλή των Ελλήνων, όπου καλεσμένος ήταν ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Παυλίδης, η κατάρτηση του οποίου πάνω στο θέμα σημειώνεται ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του βουλευτή.

Ακολουθεί η ερώτηση των Βουλευτών:

Προς: Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη

Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

Θέμα: «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα: θεσμικό πλαίσιο, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανάπτυξη»

Το 2012 το Υπουργείο Τουρισμού εισήγαγε στην στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού μια νέα ειδική μορφή τουρισμού, τον Ιατρικό Τουρισμό.

Άλλωστε διεθνείς και εγχώριες μελέτες κατέδειξαν ότι ο ιατρικός τουρισμός δύναται να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μια νέα προστιθέμενη αξία στην τουριστική προσφορά, με τεράστια οφέλη για την ελληνική οικονομία, μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και να δώσει ώθηση για την ανάπτυξη των εγχώριων ιατρικών υπηρεσιών.

Με την υπ’αριθμ. 27217/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού (που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4179/2013) δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν  οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού (υποχρεωτική πιστοποίηση των ιατρικών παρόχων από φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεωτική ασφάλιση μονάδων και ιατρών για ζητήματα επαγγελματικής ευθύνης, σύσταση και τήρηση μητρώου παρόχων ιατρικού τουρισμού και χορήγηση διακριτικού σήματος ιατρικού τουρισμού).

Στη συνέχεια με την παρ. 1  του άρθρου 26 του Ν. 4276/2014 αντικαταστάθηκε η ανωτέρω διάταξη νόμου και παρεσχέθη η εξουσιοδότηση για την έκδοση νέας ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί λεπτομερέστερα η διαδικασία χορήγησης του Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί:

α. Προτίθενται να προχωρήσουν στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τους όρους και της προϋποθέσεις άσκησης του ιατρικού τουρισμού, όπως ορίζει η παρ. 1  του άρθρου 26 του Ν. 4276/2014;

β. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι Υπουργοί όσον αφορά στη διαδικασία για την πιστοποίηση των ιατρικών παρόχων κατά τα διεθνή πρότυπα για τον ιατρικό τουρισμό; Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική πιστοποίηση κρίθηκε εξαρχής αναγκαία, με δεδομένο ότι οι υψηλές προδιαγραφές διασφαλίζουν την άψογη ιατρική περίθαλψη.

γ. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι Υπουργοί για τη δημιουργία του προβλεπόμενου μητρώου και την διαδικασία χορήγησης του Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού;

δ. Σε περίπτωση μη έκδοσης της ΚΥΑ και σύστασης του σχετικού μητρώου – τα οποία είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα – με ποιο τρόπο σκοπεύει η Πολιτεία να ελέγχει την ορθή άσκηση της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για άσκηση δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο, όπου πέραν της προφανούς υποχρέωσης για την  διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, διακυβεύεται και η εικόνα της χώρας στο σύνολό της;

ε. Η Πολιτεία διαθέτει άλλα μέσα για τον έλεγχο όσων ήδη δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, δεδομένου ότι προβάλλουν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό;

στ. Διεθνώς ο ιατρικός τουρισμός είναι μια τάχιστα αναπτυσσόμενη και διαρκώς μεταλλασσόμενη αγορά. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι υπουργοί, προκειμένου να ενταχθεί η χώρα μας στον διεθνή ανταγωνισμό;

ζ. Ποια αναπτυξιακά κίνητρα ή άλλα μέτρα προτίθεται να παρέχει η Πολιτεία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς;

Newsroom Alexpoli.gr / Ανδρέας Χονδρός
Διαβάστε ακόμη  12 Μετάλλια και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ, για τους 26 NOAers στην πόλη της Λάρισας