Εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης μετά τις επαφές του Δημάρχου με  την υποβολή σχετικού αιτήματος του, εξασφάλισε την χρηματοδότηση της Μελέτης για την ωρίμανση του έργου

«Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγιά Κρημνιώτισσα» ύψους 73.959,85€. 

Η Μελέτη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Μελετών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης και την εκπόνηση της, θα υπάρχει ωριμότητα ώστε να μπορέσει να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης υλοποίησης του έργου σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.