Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και αποκατάσταση σπασμένων υαλότουβλων στα πεζοδρόμια σύμφωνα με όσα είπαν στο evrosonline.gr άνθρωποι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι κατά τόπους Δήμοι έχουν ευθύνη αποκατάστασης μόνο αν προκληθεί ζημιά από εργασίες που εκτέλεσαν.

Το θέμα προέκυψε μετά από παράπονο αναγνώστριας η οποία έκανε λόγο για παγίδα σε σημείο του κέντρου της πόλης, όπου υαλότουβλο έχει σπάσει και στην τρύπα χωράει…πόδι μικρού παιδιού.

Το σημείο αυτό βέβαια δεν είναι το μόνο καθώς σε αρκετά πεζοδρόμια στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν σπασμένα υαλότουβλα και έχουν δημιουργηθεί τρύπες. Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι ο κίνδυνος για ατυχήματα είναι υπαρκτός και στην Ελλάδα έχουμε περιστατικά τέτοιων ατυχημάτων όπως για παράδειγμα ο τραυματισμός 8χρονου παιδιού στη Λάρισα πριν 1μιση χρόνο.

Οι πολίτες σε περίπτωση που εντοπίζουν τέτοιες παγίδες στα πεζοδρόμια μπορούν να ενημερώνουν ακόμη και την αστυνομία καλώντας το 100.

Η νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα πεζοδρόμια και τον υπόχρεο σε επισκευή τους οριοθετείται από την υπουργική απόφαση ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59 Δ΄ ( ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ιδίως το άρθρο 24 , καθώς και από τα άρθρα 104, 105,106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικος και τα άρθρα 288, 281, 200 Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικος.

Διαβάστε ακόμη  Δωρεάν τεστ για την ανοσία αστυνομικών του Έβρου προσφέρει ο «Δημόκριτος»

Ανατρέχοντας στην σχετική νομοθεσία διακρίνουμε ότι ο νομοθέτης κάνει μία διπλή διάκριση: διακρίνει μεταξύ των αιτιών που δημιούργησαν την εστία ευθύνης και ορίζει ότι, 

1) στην περίπτωση που αιτία της βλάβης στο πεζοδρόμιο είναι ένα γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ευθύνης του δήμου , αρμόδιος είναι ο παρόδιος ιδιοκτήτης προς αποκατάσταση του πεζοδρομίου που κείται έμπροσθεν της οικίας του,

2) στην περίπτωση όμως που η βλάβη στο πεζοδρόμιο προκλήθηκε ένεκα πρωθύστερης επικίνδυνης ενέργειας άλλων φορέων πχ ή του δήμου διαμέσου των αρμοδίων οργάνων του ή άλλων φορέων όπως οργάνων της ΕΥΔΑΠ ή της ΔΕΗ που εκτέλεσαν εργασίες για αποκατάσταση βλάβης σε σωλήνες υπόγειους κάτω από τα πεζοδρόμια, τότε την ευθύνη αποκατάστασης την έχει ο φορέας εκτέλεσης ( δήμος ή λοιποί φορείς ) καθότι με την επέμβασή τους δημιούργησαν μία εστία κινδύνου ώστε να καθιερώνεται από την σχετική νομοθεσία η ιδιαίτερη νομική τους υποχρέωση να “διορθώσουν” τη ζημία που έκαναν.