Γενική Συνέλευση και εκλογές στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης» καλεί όλα τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00π.μ στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης…

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Ανακοίνωση ισολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022
  3. Ανακοίνωση προϋπολογισμού 2023
  4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη των υπ. αριθμ. 1,2,3,4 θεμάτων
  6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
    Επιτροπής.
  7. Τροποποίηση καταστατικού
  8. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 30 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού ‘’η απαρτία στη Γενική Συνέλευση καθορίζεται με βάση κατάλογο των τακτοποιημένων ταμειακά μελών’’ που μπορούν να καταβάλλουν την συνδρομή τους μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με την απόφαση, που έλαβε το Δ.Σ, εκτιμώντας τις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής, τακτοποιημένα ταμειακά μέλη ορίζονται όσα μέλη έχουν καταβάλλει τουλάχιστον τη συνδρομή των ετών 2021-2022. Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Με σπουδαίες διακρίσεις επέστρεψαν από δυο διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής τα παιδιά της Ρομποτεχνολογίας!