Κρυσταλλένια Μπαμπούρα / Πρόταση για την Γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη  Δήμου Αλεξανδρούπολης

Με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής κατόπιν πρότασης του δημάρχου Αλεξανδρούπολης η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη θα ανατεθεί σε ιδιωτική επιχείρηση, call center,  λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού,  όπως ανέφερε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24.05.22, απαντώντας σε ερώτηση δημοτικού συμβούλου.

Τα απαραίτητα προσόντα για την σωστή παροχή αυτής της υπηρεσίας εξυπηρέτησης είναι η ευγένεια και κατανόηση στην επικοινωνία με τους πολίτες, η γνώση του τόπου μας από άκρη σε άκρη και η γνώση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Με αυτά τα δεδομένα, τολμώ να καταθέσω μια δημόσια πρόταση – Με ελάχιστη και ταχύρυθμη εκπαίδευση τα στελέχη της ΚΟΙΝΣΕΠ του συλλόγου ΑμεΑ της Αλεξανδρούπολης, θα μπορούσαν να προσφέρουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μια νόμιμη και  κοινωνικά ιδανική πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες της χώρας καθώς και σε Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς.

Έτσι τεκμηριώνεται και η ευαισθησία του Δήμου Αλεξανδρούπολης  απέναντι σε θέματα προσβασιμότητας για την αυτονομία και ισότιμη συμμετοχή στα κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα για τους συνδημότες μας με αναπηρία.

Ψάχνοντας κάποιος στο διαδίκτυο θα δει πολλούς δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών, να έχουν ήδη συνάψει συνεργασίες με τέτοιου είδους συνεταιρισμούς .

Στο δήμο Αλεξανδρούπολης μόνο το Πολυκοινωνικό κέντρο Αλεξανδρούπολης  έκανε αυτό το βήμα που για την τοπική κοινωνία και τους συνανθρώπους  μας με αναπηρία ήταν μια εξαιρετική λύση.

Εάν λοιπόν, η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη, προχωρούσε με το ίδιο προαναφερθέν μοτίβο, το κόστος θα ήταν  άκρως ανταγωνιστικό με το αντίστοιχο εταιρείας με έδρα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και πέραν του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, τα χρήματα θα μείνουν στον τόπο μας προάγοντας και τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.

Κρυσταλλένια Μπαμπούρα