Νέες επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σε επιχορηγήσεις τριών αθλητικών σωματείων προχώρησε με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά θα δοθούν τα εξής ποσά: 

-1.600 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου «Α.Ο. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ» με σκοπό τις μακρινές μετακινήσεις των τμημάτων της ομάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.

-1.500 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου «Γ.Σ.ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ» με σκοπό τις μακρινές μετακινήσεις της ομάδας καθώς και για τα έξοδα διαιτησίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.

-1.500 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία « ΚΟΤΙΝΟΣ» με σκοπό τις μακρινέςμετακινήσεις των διαφόρων τμημάτων της ομάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικώνεπιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος οφείλει να αναρτά στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων.