Ο σχεδιασμός για τα απορρίματα στον Έβρο. 70εκ ευρώ οι προτάσεις της ΑΜΘ

Σε περίπου 70 εκ ευρώ ανέρχονται οι προτάσεις της ΑΜ-Θ, προς το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑ για τα έργα και τις υποδομές του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων ΑΜ-Θ.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Διευθυντής του οργανισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων ΑΜ-Θ -ΔΙΑΜΑΑ-Θ-, Γιώργος Βογιατζής, υποστήριξε πως οι ρυθμοί υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων είναι καλοί.

Ο σχεδιασμός

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε κάθε νομό της ΑΜ-Θ, γεγονός που σημαίνει πως τα απορρίμματα θα έχουν υποστεί μια προεργασία πριν την εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΥ. Σημειώνεται πως εφόσον θα έχουν υποστεί προεργασία και θα έχει προηγηθεί και ανακύκλωση, ο όγκος των απορριμμάτωνπου θα εναποτίθενται στο ΧΥΤΥ θα είναι πολύ μικρότερος.

Διαβάστε ακόμη  Χ. Μεντίζης: «Το pet - scan στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από σήμερα και μέχρι τις 20 Μαΐου θα λειτουργήσει μόνο για 3 ημέρες».....

Ακόμη, ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τρεις μονάδες επεξεργασίας μεγάλες, σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Νέα Ορεστιάδα, ενώ θα υπάρχουν και μικρότερες μονάδες περιφερειακά.

«Η μονάδα επεξεργασίας στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι προϋπολογισμού 20 εκ θα λειτουργήσει μέσα στο 2018, ενώ αυτή της Καβάλας που είναι της ίδιας δυναμικότητας, παρουσιάζει καλή ωριμότητα. Από την λειτουργία των δύο μονάδων θα προκύψουν 200 νέες θέσεις εργασίας. Της Νέας Ορεστιάδας είναι λίγο πιο μικρής δυναμικότητας», δηλώνει ο κ. Βογιατζής.