Οι θέσεις της ΑΝΑΣΑ για το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο

Οι θέσεις της παράταξης ΑΝΑΣΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στις 23/10/2019 σχετικά με το ψήφισμα των εργαζομένων στην καθαριότητα για το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ και το άρθρο 179 που δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες να συνάπτουν συμφωνίες με τους Δήμους για την καθαριότητα το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό.

 Η θέση της ΑΝΑΣΑ χωρίς πολλά λόγια , χωρίς καμιά έκπτωση είναι ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου , καθαριότητας, πράσινου και ηλεκτροφωτισμού ήταν, είναι και θα πρέπει να παραμείνουν ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα:Οι Δήμοι με βάση το άρθρο 61 του νόμου 3979/11 είχαν την δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες όταν δεν μπορούσαν να τις εκτελέσουν με ίδια μέσα , με κάποιες προϋποθέσεις , δηλαδή με αιτιολογική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Τι θα ισχύει με το άρθρο 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου: Δίνει την δυνατότητα στους Δήμους με ΜΙΚΡΈΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΕΣ να ιδιωτικοποιήσουν τρεις σημαντικές δημοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμό) χωρίς τεκμηρίωση. Τι συνεπάγεται απ’ όλο αυτό; Αύξηση των δημοτικών τελών προς όφελος των εργολάβων , απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική αυτοδιοίκηση παρότι προχωρούν οι προσλήψεις 8500 μονίμων στην καθαριότητα , γιατί με την είσοδο των ιδιωτών δεν θα υπάρχει αντικείμενο εργασίας για πολλούς εργαζόμενους .Θα υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφού ο σκοπός θα είναι το κέρδος. Θα εμφανιστεί ο ιδιώτης ως μια φτηνή λύση αλλά από την στιγμή που θα μονοπωλήσει ,πιθανόν να εκβιάζει για αύξηση δημοτικών τελών προς όφελος του. Επίσης θέτουμε ένα ερώτημα . Γιατί την δουλειά να την κάνει ο ιδιώτης και να μην δίνει το κράτος κίνητρα στους Δήμους να την κάνουν με το δικό τους προσωπικό έτσι ώστε να προκύψουν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας;

Τι προτείνουμε: ΆΜΕΣΗ ΑΠΌΣΥΡΣΗ του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Τέλος κλείνοντας θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εργαζόμενους χωρίς να θέλουμε να τους “καπελωσουμε” πως όποιας μορφής κινητοποίηση αποφασίσουν θα ΕΊΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ.

                                                                     ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.                                                                  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΑΝΑΣΑ