ΟΛΑ: Διαγωνισμός για υπηρεσία security που θα ελέγχει τα πάντα στο Λιμάνι

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.», με προϋπολογισμό 46.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προχώρησε η διοίκηση του ΟΛΑ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης, η Διοίκηση του Ο.Λ.Α. Α.Ε., προχώρησε σε κάποιες αλλαγές, αναφορικά με τους όρους ασφαλείας εντός λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη αξιοποίηση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), για περίοδο έξι (6) μηνών και αφορά την τήρηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, διάρκειας 6 μηνών που προβλέπεται στην 3η Αναθεώρηση του Σ.Α.Λ.Ε. της Λιμενικής Εγκατάστασης ́ ́ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ́ ́σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS-Β Μέρος -16.6. Η ανάγκη τήρησης των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, μέχρι την οριστική εφαρμογή των μέτρων του Κώδικα ISPS που προβλέπονται στην 3η Αναθεώρηση του Σ.Α.Λ.Ε της λιμενικής εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, κυρίως εν όψει επικείμενων στρατιωτικών ασκήσεων με την χρήση εμπορικών πλοίων, που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα ISPS. Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων Parking), τήρηση βιβλίων εισερχομένων –εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε χώρους του λιμένα και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και στον Δ/νοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ, ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης».

Διαβάστε ακόμη  Μία «ανάσα» πριν την τουριστική σεζόν: Ούτε Έβρος Pass, ούτε Δαδιά Pass…

Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 05-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.