Ορκωτός λογιστής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών

Τη διενέργεια ενδελεχούς οικονομικού ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Φερών, για τα πεπραγμένα της τελευταίας πενταετίας, αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, τονίστηκε πως ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή είναι αναγκαίος, προκειμένου το ΔΣ να έχει μια σαφή εικόνα για τα οικονομικά της επιχείρησης και συγκεκριμένα για τις χρήσεις 2015 έως 2019.

Το μέλος του ΔΣ και πρώην αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν και ιδιαίτερα κατά τα έτη 2013 –2014 έγινε επίσης έλεγχος από τον Ορκωτό Λογιστή κ. Βαρλάμη.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσίας οικονομικού ελέγχου (ορκωτού λογιστή) της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας, τη διάθεση πίστωσης (3.472 ευρώ) και την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δημήτρη Κολγιώνη για την ανάθεση αυτή.