Πάνω από 14 εκ ευρώ για την ανακαίνιση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Τι περιλαμβάνεται στα άκρως απαραίτητα έργα παρέμβασης του Π.Γ.Ν.Α.;

Με πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το έργο της αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 20 χρόνια μετά την εγκατάσταση του νοσοκομείου στο κτιριακό συγκρότημα της Δραγάνας, το «λίφτινγκ» που προβλέπεται να γίνει είναι ολικό, αφού, κατά κοινή ομολογία, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων είναι σε κακή κατάσταση. Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Τσαλικάκης ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την υπογραφή σύμβασης του έργου, μετά από σχετικό αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού, Εκτέλεσης και Εποπτείας Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΕ.

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, αναμένεται να διατεθούν ανά έτος τα εικονιζόμενα ποσά:

Αναλυτικά τα έργα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν

Διαβάστε ακόμη  Παύλος Α. Μιχαηλίδης : (FSRU) Άνθρακας ή θησαυρός;

1.Αντικατάσταση δαπέδων του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούποληςπροϋπολογισμού 3.081.648 ευρώ
2.Αντικατάσταση μόνωσης δωμάτων και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδωνκτιρίωνπροϋπολογισμού 4.440.000 ευρώ
3.Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με αντιμικροβιακή βαφήπροϋπολογισμού 1.240.000 ευρώ
4.Ανακατασκευή συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού 3 Πτερύγων ΜΕΘπροϋπολογισμού 450.000ευρώ
5.Συντήρηση οξειδωμένων κλιμάκων πυρασφαλείαςπροϋπολογισμού 248.000 ευρώ
6.Έλεγχος συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς,προϋπολογισμού 148.800ευρώ
7.Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (επίστρωση αντιολισθητικού υλικού σε εξωτερικά πεζοδρόμια, μελέτη και στήριξη του τοιχίου αντιστήριξης στο Τεχνητό Νεφρό, ασφαλτοποίηση οδών περιβάλλοντος χώρου)προϋπολογισμού 93.000ευρώ
8.Αναδιαρύθμιση και Ανακατασκευή χώρων ΤΕπροϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω κτιριακές παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα η Ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, προϋπολογισμού 2.480.000 €.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, οι απαιτούμενες εργασίες για το σύνολο των κτιριακών παρεμβάσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.