Παράταση ως το Μάιο του ’23 για το σφαγείο Φερών 

Αίτημα παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου του δημοτικού σφαγίου στις Φέρες κατέθεσε ο εργολάβος. Είχε προηγηθεί πριν περίπου ένα χρόνο, έγκριση σχετικού αιτήματος για παράταση 16 μηνών, με περαίωση των εργασιών του έργου μέχρι την 22-08-2022 και ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι την 22-02-2023.

Ωστόσο, όπως αναφέρονταν στο νέο αίτημα, από 19-04-2021 μέχρι και τις 31-01-2022 παρατηρήθηκαν – δίχως υπαιτιότητα του αναδόχου – καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών, λόγω βροχοπτώσεων και καθυστέρηση στη σύνδεση με ρεύμα και νερό.

Ο εργολάβος ζήτησε 5 μήνες παράταση, ως τις 22-07-2023. Το θέμα εξετάστηκε από την Οικονομική Επιτροπή, με τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτουρισμού και Δημοτικής Ενότητας Φερών Δημήτρη Κολγιώνη να προτείνει να δοθεί παράταση 3 μηνών για την περαίωση των εργασιών και όχι 5, με δεδομένο ότι ‘έχει δοθεί ήδη στον ανάδοχο μία παράταση αρκετά μεγάλη τον Απρίλιο του 2021’. Τελικώς, εγκρίθηκε η παράταση για 3 μήνες, δηλαδή ως 22-05-2023.