Ξεκινά η κατασκευή οδικής σύνδεσης Εγνατίας Οδού με ΠΓΝΑ 

Ξεκινά το έργο κατασκευής οδικής σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Για τη διευκόλυνση των συνεργείων της ΑΚΤΩΡ αποφασίστηκαν από την Αστυνομία και ισχύουν από 31/3 ως 30/6, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες  κατασκευής κλάδου εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης», όπως αναφέρεται.

Αναλυτικά:

«Αποφασίζουμε:

-Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, Α2 Ε 50 από την χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, σύμφωνα με την συνημμένη στο ανωτέρω 3) σχετικό τεχνική μελέτη

– Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται για λόγους ασφαλείας στα 80 χλμ/ώρα.

-Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την  Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)».