Προχωρά το τελευταίο τμήμα του δρόμου Μαρώνειας – Πετρωτών

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε για τα τελευταία 700 μέτρα της παραλιακής οδού της Μαρώνειας, που θα ενώσει το παραλιακό μέτωπο με τον Έβρο. Να θυμίσουμε πως η συνολική έκταση του δρόμου υπό κατασκευή είναι περίπου 14,7 χιλιόμετρα, όμως η προκήρυξη για το έργο που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, αφορούσε μόνο τα πρώτα 14 χιλιόμετρα, γιατί από την εξέλιξη της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της πράξης δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο τελευταίο τμήμα, μήκους  684 μέτρων.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα, τροποποιήθηκε το αρχικά σχεδιασμένο κατασκευαστικό υποέργο (Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών – ορίων Ν. Έβρου) ώστε να διαχωριστεί σε δύο διακριτά και πλήρως λειτουργικά και αυτόνομα υποέργα, με το μεγαλύτερο να δημοπρατείται, και το δεύτερο, με τίτλο: «Αρχαιολογικός χώρος βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960 έως όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658 προϋπολογισμού 430.000 ευρώ», το οποίο βρίσκεται εντός αιγιαλού – παραλίας να προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Αυτό έγινε, με την ΠΑΜΘ να προχωρά στην δημοπράτηση του έργου, που αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου μήκους 700 περίπου μέτρων, με όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά έργα (κατασκευή τεχνικών – τοίχου αντιστήριξης, σήμανση-ασφάλιση). Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθεί σε μήκος 243μέτρων τοίχος αντιστήριξης κυμαινόμενου ύψους 1,5 – 2,5μ, καθώς η οδός διέρχεται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Συνολικά κατατέθηκαν 4 προσφορές, με την μεγαλύτερη να ανέρχεται στα 12,25%, και τελικά να αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και του υπολοίπου της διαδρομής.

Πηγή: www.paratiritis-news.gr