Πρόγραμμα προαγωγής υγείας, με θέμα «Βασική υποστήριξη ζωής» από το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υλοποιεί για το έτος 2017 -2018 το πρόγραμμα προαγωγής υγείας, με θέμα «Βασική υποστήριξη ζωής».
Σκοπός του προγράμματος είναι να εμφυσήσει στους συμμετέχοντες δεξιότητες που θα καθιστούν την καθημερινότητά τους πιο ασφαλή. Ο πληθυσμός αποτελείται από παιδιά ηλικίας 16-17 ετών που φοιτούν στη δεύτερη τάξη του λυκείου. Ειδικότερα, κατά την είσοδο των παιδιών στο χώρο του κοινωνικού ιατρείου θα ενημερώνονται με τη χρήση οπτικό-ακουστικού υλικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ για τις τεχνικές και τα μέσα πρώτων βοηθειών. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι η ασφαλής αφαίρεση ξένων σωμάτων, η περιποίηση τραύματος, η πνευμονική αναζωογόνηση σε κατάσταση πνιγμού, τα εγκαύματα και η παρέμβαση σε τροχαία ατυχήματα. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα χωριστούν σε ισάριθμές ομάδες, έχοντας την ευκαιρία να εξασκηθούν με προπλάσματα. Στη συνέχεια διατυπώνουν τα ερωτήματά τους, τα οποία θα απαντηθούν στα πλαίσια στρογγυλής τραπέζης.

Επιστημονικά υπεύθυνη προγράμματος: MSc Κουφογιάννη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός
Υπεύθυνος Κοινωνικού Ιατρείου: Dr Παπουτσέλης Κων/νος