Προσφυγή Ηλιόπουλου κατά απόφασης για μνημείο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών

Προσφυγή ζητώντας την ακύρωση απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε πρόταση δωρεάς αναθηματικής στήλης κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Σωματείο «Επιτροπή Ελληνισμού» κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία» Στέργιος Ηλιόπουλος.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή «ως πολίτες που σεβόμαστε τη διμερή Συμφωνία των Πρεσπών, κυρωθείσα με τις διατάξεις του ν. 4588/2019 (Α’ 9), «Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών», κινδυνεύουμε να στοχοποιηθούμε, να δεχθούμε εχθρότητα ή να εμπλακούμε ακούσια σε δημόσιες ή ιδιωτικές εχθροπραξίες, καθ όλα αντίθετες πράξεις απ όσα ορίζουν η Διεθνής Συμφωνία των Πρεσπών και οι διατάξεις του ν. 4588/2019 (Α΄9).

Επειδή η Συμφωνία των Πρεσπών είναι νομικά δεσμευτική και για τις δυο Χώρες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, παραμένει σε ισχύ επ αόριστο και κυρώθηκε από το ν. 4588/2019 (Α΄9) του Ελληνικού Κράτους,

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κυρωτικού νόμου 4588/2019 (Α΄9) προβλέπεται ότι:

«1. Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν το σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

2. Έκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει οποιεσδήποτε πράξεις από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν την βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Εάν μια ιδιωτική οντότητα στο έδαφος ενός Μέρους εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνοία του εν λόγω Μέρους, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα που του παρέχει ο νόμος.

3. Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν το σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό σε βάρος του άλλου Μέρους.»

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίνει και προτρέπει πράξη κατασκευής, τοποθέτησης σε δημόσιο χώρο και έκθεσής του σε δημόσια θέα μιας αναθηματικής στήλης που στη μία πλευρά θα φέρει τη φράση «Αντίσταση και αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών», από φορέα και ιδιωτικές οντότητες, που αφορά στην ανατροπή της διμερούς διεθνούς Συμφωνίας των Πρεσπών, που κυρώθηκε από το ν. 4588/2019 (Α΄2019), παραβιάζοντας η προσβαλλόμενη απόφαση ευθέως διατάξεις της Διεθνούς Συμφωνίας των Πρεσπών και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4588/2019,

Επειδή η Συμφωνία των Πρεσπών , όπως κυρώθηκε με τι διατάξεις του ν. 4588/2019 (Α΄9), είναι νομικά δεσμευτική για τις δυο Χώρες και από άποψη Διεθνούς Δικαίου και παραμένει σε ισχύ επ αόριστον,

Επειδή με την προσβαλλόμενη απόφαση ασκείται ευθέως ενέργεια και πράξη που προσβάλλει Διεθνή Συμφωνία, θίγει νόμο του Ελληνικού Κράτους, ασκεί επιρροή στην εξωτερική πολιτική της Χώρας μας και ενεργεί διαφορετικά από την συντεταγμένη Πολιτεία,

Ελπίζοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε από τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους, μέλη της οικείας επιτροπής, χωρίς δόλο να θίξουν την αυτοδιοίκηση , την Περιφέρεια ΑΜΘ ως θεσμό του Κράτους.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση ακύρωση της υπ. αριθ. 448/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ,για τους ανωτέρω λόγους»