Ζητείται Βοηθός Λογιστή από εμπορική εταιρεία Ανακυκλωσης

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες:

Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών

Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια

Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων

Τήρηση Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας

Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών

Εβδομαδιαίες αναφορές εσόδων-εξόδων

Απαραίτητα Προσόντα

Πολύ καλή χρήση Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)

Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής Γλώσσας

Ομαδικό πνεύμα

Οργανωτικότητα

Ευγενική και ευχάριστη παρουσία

Συνέπεια σε χρόνους ανταπόκρισης

Αποτελεσματικότητα υπό πίεση

Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων

Ικανότητα τήρησηςa χρονοδιαγραμμάτων

Ευκαιρίες εξέλιξης

Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού

[email protected]

Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΤΗΛ: 2551032169