Ψήφισμα του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης κατά της λειτουργίας των χρυσωρυχείων στη Θράκη

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίασή του αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος κατά της επένδυσης των Χρυσωρυχείων, σύμφωνα με το οποίο δηλώνει ότι:

«Ομόφωνα λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην εξόρυξη χρυσού στη Ροδόπη και τον Έβρο, και συντασσόμαστε Ομόφωνα στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, των Τοπικών Φορέων και της Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά της λειτουργίας χρυσωρυχείων στην περιοχή μας και ενισχύουμε με το παρόν ψήφισμα τη στάση όλων των επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας που αγωνίζονται για το μέλλον της περιοχής και αντιστέκονται σε κάθε απόφαση που στον βωμό της ανάπτυξης υπονομεύει την ποιότητα ζωής των δημοτών της. Κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι ευπρόσδεκτη στο Δήμο μας, εφόσον συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών».